EN

hlina, od kořene ke kořenům

 12 / 24 

 pavla vachunová

foto lina németh

Hlina je již od prvopočátku lidstva důležitým faktorem a každodenní součástí života všech národů a kultur. Již v pravěku lidé používali půdu k pěstování plodin a z hliny vznikala také první užitná a umělecká díla. Hlina je důležitý materiál, který v sobě nese velkou kulturní hodnotu. Projekt tento význam hliny podtrhuje tím, že propojuje její primární pěstební hodnotu se sekundární hodnotou materiálu pro užitnou a estetickou tvorbu.

Z pod vybraných stromů ve starých sadech jsem odebrala hlinu. Z ní jsem vytvořila sérii keramických nádob, které jsem naplnila tradiční lihovinou, vyrobenou místními pěstiteli z plodů toho kterého vybraného stromu. Jednotlivé nádoby jsem následně zakopala ke kořenům stromů, aby půdní a teplotní podmínky dotvořily její podobu. Každý ovocný druh či odrůda má vlastní nádobu ze země, z nížvzešly i její plody a v konečném kroku i alkohol. Podle lidových pověr slivovice takto vyzrálá získává na síle a na kvalitě. Každá naplněná nádoba se vrátila pod strom, z ,,jehož" půdy vzešla.

 


 

hruška

hruška

oskeruše

oskeruše

durancie

durancie

dřín

dřín

jabloň

jabloň

gulovačka

gulovačka

třešeň

třešeň

trnka

trnka

instalace

instalace