EN

designblok 2012

 1 / 5 

TYFORMY: EARTH (mould, soil)

V rámci dnů designu v Praze představily TYFORMY projekt EARTH. EARTH je spojením dvou přístupů. Základním tvaroslovím je hlína. Podstatou je připomenout kulturní hodnotu hlíny, půdy, země. Projekt EARTH pracuje s půdou na konkrétním místě přímo v krajině. Vytváří keramické nádoby se skutečným otiskem půdy v určitém časovém intervalu. Projekt má přesah k landartu, evokuje duševní rozměr poutnictví a vztah člověka ke krajině.

Julie Šišková získává sádrové modely přímo v krajině – vznikají otiskem vyhloubených děr. Na této technice je unikátní, že modely vznikají jenom na základě hmatu a představivosti. Sádrový otisk následně převádí do stabilního keramického materiálu.

Pavla Vachunová hledá v tradiční kulturní krajině Bílých Karpat ovocné stromy, využívané k produkci alkoholu. Z hlíny od kořenů těchto stromů vytváří keramické nádoby, které plní pálenkou vyrobenou místními pěstiteli z plodů daného stromu.

Architektonické řešení a koncepce expozice
H3T architekti Princip expozice
Efemérní charakter výstavního stánku reflektujeme materiálovým a konstrukčním řešením. Archetypální forma expozice naopak odkazuje k silné myšlence, která produkty projektu EARTH prostupuje.


 

 

instalace šporkovský palác

instalace šporkovský palác

instalace šporkovský palác

instalace šporkovský palác